Om oss

Affärsidé

Precida Husdiagnostik ska med preci­sion och om­tanke utföra besikt­ningar, utred­ningar samt ge teknisk konsul­tation gällande fastig­heter. Behöver du en expert på hus­konstruk­tion, byggnads­fysik eller install­ations­teknik finns vi här för dig. Vårt erbjud­ande är vår kunskap, vårt intresse och vår omtanke – allt serv­erat för att du ska må och få det så bra som möjligt.

Vision

Hus­ägande ska vara enkelt och roligt för alla. Vår vision förut­sätter ett problem­fritt, hälso­samt och ekono­miskt håll­bart boende att trivas och blom­stra i. Likväl som ett boende du kan enga­gera dig precis så mycket du vill i.

Älskar du teknik, fysik och problem­lösning (som oss) kan vi vara ditt boll­plank och en hjälp­ande hand när du behöver det. Vill du å andra sidan lägga tiden på annat kan vi ta hela ansvaret och hålla koll på huset åt dig.

Motto

Vårt motto är till för dig såväl som oss själva. För att uppnå vår vision krävs näm­ligen att man som hus­ägare tänker efter före. Vill du ha ett problem­fritt boende behöver du ha koll på risk­områden och begyn­nande fel så du kan åtgärda dem innan de blir stora, kost­samma och hälso­vådliga.

Tänk efter före

Det är sällan man hyllar män­niskor som för­hindrar kata­strofer men är det inte de som är de riktiga hjält­arna? Tänk om du kan för­hindra en olycka som skulle ge en familje­medlem men för livet.

Men vänta inte på att det ska bli så allvarliga fel. Det är illa nog att behöva hoppa över en familje­resa för att pengarna måste gå till att laga huset, då trivs och blom­strar man inte.

För oss är det alltså ett mål i sig att få alla fastig­hets­ägare att bli med­vetna om vinsten i att agera före­byggande. Det är då man kan få ett enkelt och roligt hus­ägande.

Vi agerar dessutom själva utifrån vårt mottot i allt vårt arbete. Så långt det går för­söker vi vara för­bereda på alla situa­tioner som kan uppstå så vi agerar korrekt och ge dig så bra hjälp det bara är möjligt.

Namn

"Precida" är personligt såväl som profes­sio­nellt och speglar vad vi står för.

Precida – Namnförklaring

"Husdiagnostik" berättar vad vi gör – vi ställer en diagnos gällande ditt blivande eller nuvarande hus så du kan ta rätt beslut om ditt boende.