Överlåtelsebesiktning

Välkommen att boka besiktning eller kontakta oss för frågor.

Tips för en lyckad besiktning!

För att din besikt­ning ska bli lyckad är det viktigt att de ut­rymmen som berörs är åt­komliga vid besikt­nings­till­fället. För över­låtelse­besikt­ning och status­besikt­ning inne­bär det bland annat att...

  • Det finns stege som når upp till vinds­lucka och tak
  • Golv­brunnar är ren­gjorda in­vändigt och åt­komliga
  • Utrymmen är inte be­lam­rade – nor­malt mö­ble­rat går bra
  • Det finns nycklar till låsta ut­rymmen
  • Utrymmen som grund och vind är "kryp­bara" med tanke på tak­höjd, under­lag och möj­lig­het att komma in

Inför övriga tjänster gäller lik­nande tanke­sätt kring aktuella ut­rymmen. Fråga om du känner dig osäker.